Kraina Kanału Elbląskiego

logo KKE wwwStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu jest zdecydowanym liderem w kreowaniu, wytyczaniu i znakowaniu szlaków  rowerowych w okolicach Elbląga, Ostródy i Iławy, czyli w Krainie Kanału Elbląskiego. Mam przyjemność współpracować i być jego członkiem od 2008 r. kiedy to spotkałem się z panią Prezes Stanisławą Pańczuk przy znakowaniu żółtego szlaku z Elbląga do Gorynia k. Kisielic. 

Organizacja ta wspiera elbląskich rowerzystów udostępniając za zupełne ,,friko'' mapy turystyczne i przewodniki po obszarze Kanału Elbląskiego. Była także organizatorem corocznych edycji rowerowych rajdów, których w latach 2010 , 2011 i 2022 miałem przyjemność być komandorem.

Do tej pory sprawdziliśmy rowerowo następujące szlaki w Krainie Kanału Elbląskiego :

żółty ,,Pocztyliona'' z Elbląga do Gorynia k. Kisielic

niebieski dookoła Jeziora Druzno z Komorowa Żuławskiego do Raczek Elbląskich

zielony ,,Krainy Kanału Elbląskiego'' z Elbląga do Iławy

czerwony ,,Autorytetów'' z Kisielic do Jezierzyc

niebieski ,,Prusów'' z Jezierzyc do Zalewa

czerwony ,,Bizonów'' Godkowo-Godkowo (zima)

czarny Kwitajny-Klekotki

żółty ,,Doliny rzeki Wąskiej'' Ząbrowiec-Godkowo

czerwony ,,Bizonów'' Godkowo-Godkowo (wiosna)

czerwony ,,Mennonitów''  Raczki Elbląskie-Stare Pole

pomarańczowy ,,Kanału Elbląskiego" z Elbląga do Ostródy